Ăn nhà hàng ở Mỹ

Chủ đề yêu thích của mình đây! Mình ăn hàng không quá nhiều, mới ở DC và vài thành phố ở…